Chi nhánh Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu tại Gia Lai

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 17 quận huyện của Gia Lai. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Pleiku 2 địa điểm,...

Chi nhánh GPBank tại quận/huyện của Gia Lai